Kalite Politikası

 • Gelişmiş ülkelerin sektörel, teknik ve bilimsel gelişmelerini takip ederek KALKANCI PRES DÖKÜM’ün sürekli gelişimini sağlamak,
 • Alüminyum sektöründe ulusal ve uluslararası fiyat hareketlerini izleyerek rekabet edebilir fiyatlar belirlemek ve böylelikle iş alma gücümüzü yüksek tutmak,
 • İşi ilk seferinde doğru yaparak ve proseslerimizi sürekli iyileştirerek üretimde sıfır hataya yönelmek,
 • Gerçekçi hedefler belirlemek ve belirlenen hedeflere ulaşmada etkinliğimizi sürekli iyileştirmek,
 • Üretim hattımızı teknolojik gelişmelere göre yenileyerek, proseslerimizi izlemek ve sürekli iyileştirmek,

 • İlgili tüm tarafların tatminini artırmaya odaklanmaktır.

Kalite Sistemi ve Kalite Sertifikaları

ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, 18001:2014, 14001:2015 kalite yönetim sistemi belgesine sahip firmamız; Müşteri talebinden başlayarak, yeni ürüne yönelik fizibilite çalışmaları, teklif verme, teklif kabulü, Yeni ürün devreye alma, kalıp siparişinin verilmesi, kalıp üretimin gerçekleştirilmesi, deneme üretiminin yapılması ilk numune sonuçlarının müşteriye gönderilmesi ve müşteri onayının alınması, İlk numune onay sürecinin ardından seri siparişlerin müşteriden alınması, üretimin planlanması, üretimin gerçekleştirilmesi, kalite kontrol faaliyetleri, ambalajlama,  depolama ve sevkiyat işlemlerinin yürütülmesi faaliyetleri, Kalite yönetim sistemi belgesi gereksinimlerine göre uygulanmakta ve sürekli gelişimi sağlamaktadır.

Kalite Kontrol ve Laboratuvarlarımız

Otomotiv Sektöründe istenen İstatistik Proses Kontrol (SPC), Ölçme Sistem Analizi (MSA) ve PPAP/APQP, FMEA uygulamaları tüm ürünlere uygulanır. İzlenebilirlik sistemi ile, müşterilere ürünler hakkında tam güvence verilir.

İzlenebilirlik sistemi parçanın sipariş bazında üretim aşamasından başlayarak yapılan tüm kontroller ile ilgili kayıtlara ulaşılmasını sağlayabilecek şekilde oluşturulmuştur. Her türlü ürün üzerinde, kullanımdan önce, üretim sırasında, depolama ve teslimat aşamalarında, net bir biçimde tanımlayarak gerekli bilgileri içeren işaretleme sistemi uygulanır.

Kalkancı Kalite Kontrol Laboratuvarlarımız şunlardır:

 • X-Ray Laboratuvarı
 • Malzeme Laboratuvarı
 • Fiziksel ve Mekanik Ölçüm Laboratuvarı

Laboratuvarda, kontrol planlarına uygun olarak malzeme analizi, çekme-basma testleri, porozite incelemesi ve üç boyutlu ölçümler yapılmaktadır. İşleme operasyonları tamamlanan ürünlerin, Son kontrol %100 kontrol ettikten sonra onay alınarak, ambalajlama ve depolama işlemleri gerçekleştirilir. Müşteri siparişlerinin taşınması, depolanması, ambalajlanması ve sevki sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılmaktadır.

 

Çevre Politikası

 • Kalkancı Pres, enjeksiyon döküm faaliyetlerinden oluşacak çevre etkilerini belirleme, ortadan kaldırma veya asgariye indirme konusunda mevcut ve geçerli bilgiyi kullanarak çevreye karşı önleyici davranmayı taahhüt eder.

 • Kalkancı Yönetimi, Çevre Yönetim Sistemini kurmak ve uygulamak için gerekli tüm kaynakları sağlar, çalışanlarına sorumluluk ve yetki verir ve çevre bilincini geliştirir.

   

  Amacımız;

  Kalkancı çalışanlarının çevre bilincini geliştirmek, çevre ve doğal kaynakların verimli kullanımı konusunda sürekli bilgilendirmeyi hedefler.

İSG Politikası

Kalkancı Pres; alüminyum enjeksiyon döküm parça üretimi çerçevesinde; insan sağlığı ve iş güvenliği üzerindeki etkilerini iyileştirmek üzere araştırma yapar, kaynakların korunması için özen gösterir, ürünlerini ve üretim faaliyetlerini optimize eder, insan sağlığı ve iş güvenliği performansını ve kazaların önlenmesi ile ilgili faaliyetlerini sürekli geliştirir.

Amacımız; 

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak ve etkinliğini sürdürmek için organizasyonumuzun her kademesinde karar alma mekanizmalarını entegre etmektir. Fabrika sahamızda bütün çalışma ve yaşama alanlarının kanun ve yönetmeliklere uygun, sağlıklı ve güvenli olmasını sağlamak ve yapılan her işin çalışanlar üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etmek ana hedefimizdir. Kalkancı yönetimi, tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanmaktadır ve bu hedefe, sürekli kendini geliştirme anlayışı ve Sıfır Kaza Politikaları sayesinde ulaşılacağı bilincindedir.

Scroll to top